Informace pro spotřebitele

Dozorujícím orgánem je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z objednávky či následně uzavřené kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel (kupující) podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.